Orangino

På uppdrag av Synskadades Riksförbund har jag märkt sällskapsspelet Orangino med punktskrift. Läs mer om spelet på www.orangino.com.

Det punktmärkta spelet kan köpas från Iris Butik, www.butiken.iris.se